Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeenten en dorpen: Malderen, Steenhuffel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1892, 1897/1899, 1909/1910
Huwelijksaangiften:1797/1813
Huwelijksafkondigingen:1797/1870, 1891/1892, 1897/1899, 1909/1910
Huwelijksakten:1814/1870, 1891/1892, 1897/1899, 1909/1910
Huwelijksbijlagen:1810/1834, 1863/1870, 1891/1892, 1896/1899, 1908/1910
Overlijdensakten:1798/1864, 1866/1870, 1891, 1896/1899, 1908/1910
Van 5 films de periodes nog uitzoeken
41 films; 21.726 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps