Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1899, 1907/1910
Huwelijksafkondigingen:1814/1838, 1891/1899, 1907/1910
Huwelijksakten:1797/1870, 1891/1899, 1907/1910
Huwelijksbijlagen:1806/1838, 1891/1899, 1906/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1899, 1907/1910
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
32 films; 15.840 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps