Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Kampenhout

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1822, 1839/1860, 1866/1870
Huwelijksafkondigingen:1804/1838
Huwelijksakten:1799/1860, 1866/1870
Overlijdensakten:1799/1803, 1839/1860, 1866/1870
10 films; 3.240 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps