Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Kampenhout

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802
Geboorteakten:1796/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1796/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1796/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1806/1838, 1896/1910
Overlijdensakten:1796/1870, 1891/1910
13 films; 5.444 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps