Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Kampenhout

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1797, 1799/1843, 1845/1862, 1866/1870, 1910
Huwelijksafkondigingen:1805/1838, 1910
Huwelijksakten:1796/1843, 1845/1862, 1866/1870, 1910
Huwelijksbijlagen:1910
Overlijdensakten:1839/1843, 1845/1862, 1866/1870, 1910
9 films; 2.040 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps