Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Herne

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1814/1870, 1899/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1822, 1899/1910
Huwelijksakten:1798/1870, 1899/1910
Huwelijksbijlagen:1813/1838, 1899/1910
Overlijdensakten:1814/1870, 1899/1910
17 films; 9.101 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps