Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Halle

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870
Huwelijksafkondigingen:1798/1838
Huwelijksakten:1802/1870
Huwelijksbijlagen:1809/1838
Overlijdensakten:1798/1870
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
13 films; 3.876 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps