Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Gooik

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1796
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1803/1813, 1827/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1814/1828, 1891/1910
Huwelijksakten:1803/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1795/1823, 1831/1838, 1882/1889, 1891/1910
Overlijdensakten:1803/1870, 1891/1910
22 films; 11.116 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps