Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Gooik

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1796/1859, 1862/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1859, 1862/1870, 1891/1910
Huwelijksakten:1796/1859, 1862/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1859, 1861/1870, 1891/1910
Overlijdensakten:1796/1859, 1861/1870, 1891/1910
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
20 films; 10.171 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps