Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Gooik

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870, 1905/1910
Huwelijksafkondigingen:1797/1838, 1905/1910
Huwelijksakten:1797/1813, 1839/1870, 1905/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1838, 1905/1910
Overlijdensakten:1797/1870, 1905/1910
12 films; 3.725 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps