Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Galmaarden

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1604/1661, 1718/1734, 1779/1793
Trouwen:1718/1734, 1779/1793
Begraven:1718/1734, 1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1833/1860
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1804/1865, 1891/1910
Huwelijksakten:1798/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1820/1833, 1839/1866, 1891/1910
Overlijdensakten:1797/1813, 1839/1870, 1891/1910
29 films; 13.146 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps