Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Galmaarden

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1823/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1798/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1805/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1797/1870, 1891/1910
24 films; 10.954 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps