Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeenten en dorpen: Biévène

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1831/1910
Huwelijksafkondigingen:1831/1910
Huwelijksakten:1831/1910
Huwelijksbijlagen:1891/1911
Overlijdensakten:1831/1910
11 films; 9.444 images
Bijgewerkt: 16 jan 2014

Google Maps