Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Beersel

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
Geboorteakten:1800/1870
Huwelijksafkondigingen:1804/1850, 1866, 1869
Huwelijksakten:1800/1870
Huwelijksbijlagen:1813/1850, 1866, 1872/1890
Overlijdensakten:1800/1870
25 films; 15.120 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps