Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Beersel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1800/1870
Huwelijksafkondigingen:1779/1823
Huwelijksakten:1800/1870
Huwelijksbijlagen:1801/1828, 1839/1860, 1885/1910
Overlijdensakten:1800/1870
24 films; 8.055 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps