Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Asse

Aanwezige akten:Periode:
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832
Geboorteakten:1799/1870
Huwelijksafkondigingen:1839/1866
Huwelijksakten:1799/1870
Overlijdensakten:1799/1870
8 films; 2.054 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps