Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Asse

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1799/1870, 1883/1910
Huwelijksafkondigingen:1799/1838, 1883/1910
Huwelijksakten:1799/1870, 1883/1910
Huwelijksbijlagen:1809/1838, 1882/1910
Echtscheidingen:1883/1890
Overlijdensakten:1799/1870, 1883/1910
14 films; 7.014 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps