Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Asse

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1780/1794
Trouwen:1780/1794
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1800/1870, 1898/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1838, 1898/1910
Huwelijksakten:1800/1809, 1814/1870, 1898/1910
Huwelijksbijlagen:1898/1910
Overlijdensakten:1814/1870, 1898/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
10 films; 3.027 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps