Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Asse

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1747/1796
Trouwen:1747/1796
Begraven:1747/1796
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1860/1870, 1905/1910
Huwelijksafkondigingen:1905/1910
Huwelijksakten:1860/1870, 1905/1910
Huwelijksbijlagen:1905/1910
Overlijdensakten:1860/1870, 1905/1910
7 films; 1.470 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps