Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1794
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870, 1893/1899
Huwelijksafkondigingen:1805/1870, 1893/1899
Huwelijksakten:1805/1870, 1893/1898
Huwelijksbijlagen:1871/1888, 1890, 1892/1896, 1898, 1900/1904, 1909
Overlijdensakten:1814/1870, 1893/1898
Van 5 films de periodes nog uitzoeken
42 films; 43.134 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps