Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1802/1881
Geboorteakten:1799/1860
Huwelijksakten:1799/1860
Overlijdensakten:1799/1860
2 films; 673 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps