Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1797/1838
Huwelijksakten:1797/1870
Huwelijksbijlagen:1808/1838
Overlijdensakten:1797/1870
13 films; 5.641 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps