Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1791
Trouwen:1779/1791
Begraven:1779/1791
Geboorteakten:1803/1870
Huwelijksafkondigingen:1803/1838, 1867, 1870
Huwelijksakten:1803/1870
Huwelijksbijlagen:1808/1840, 1849, 1867, 1870
Echtscheidingen:1870
Overlijdensakten:1803/1870
35 films; 15.362 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps