Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1802/1866
Huwelijksafkondigingen:1803/1838
Huwelijksakten:1802/1866, 1870
Huwelijksbijlagen:1803/1838, 1870, 1891, 1897, 1903, 1905/1907
Overlijdensakten:1802/1866, 1870
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
39 films; 23.379 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps