Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1850
Geboorteakten:1842/1870
Huwelijksakten:1842/1870
Huwelijksbijlagen:1871/1899, 1904/1906, 1909/1910
Overlijdensakten:1842/1870
29 films; 24.161 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps