Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1870
Huwelijksaangiften:1868
Huwelijksafkondigingen:1808/1838, 1868
Huwelijksakten:1796/1867, 1869/1870
Huwelijksbijlagen:1797/1830, 1834/1838, 1868, 1878/1910
Overlijdensakten:1796/1870
45 films; 29.894 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps