Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870, 1891/1897, 1909/1910
Huwelijksafkondigingen:1806/1838, 1891/1897, 1909/1910
Huwelijksakten:1800/1870, 1891/1897, 1909/1910
Huwelijksbijlagen:1871/1890, 1892/1909
Echtscheidingen:1891/1897, 1909/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1897, 1909/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
41 films; 30.005 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps