Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Deelgemeente of dorp van Brussel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1806/1870
Huwelijksafkondigingen:1806/1870
Huwelijksakten:1806/1870
Huwelijksbijlagen:1808/1838
Overlijdensakten:1806/1870
13 films; 4.430 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps