Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1841, 1861/1870
Huwelijksafkondigingen:1796/1823, 1826/1838, 1842/1860
Huwelijksakten:1796/1870
Huwelijksbijlagen:1811/1813, 1820/1834
Overlijdensakten:1796/1870
16 films; 6.550 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps