Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1863/1870, 1891/1899
Huwelijksafkondigingen:1891/1899
Huwelijksakten:1863/1870, 1891/1899
Huwelijksbijlagen:1891/1898, 1910
Overlijdensakten:1863/1870, 1891/1899
Van 5 films de periodes nog uitzoeken
9 films; 6.330 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps