Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tongeren

Deelgemeente of dorp van Voeren

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1885, 1896/1906
Huwelijksafkondigingen:1881/1885, 1896/1906
Huwelijksakten:1881/1885, 1896/1906
Overlijdensakten:1881/1885, 1896/1906
6 films; 391 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Indexen:
per type akte