Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tongeren

Deelgemeente of dorp van Voeren

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1880/1885
Huwelijksakten:1880/1885
Overlijdensakten:1880/1885
1 film; 220 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Indexen:
per type akte