Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tongeren

Deelgemeente of dorp van Tongeren

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1876/1878
Geboorteakten:1801/1823, 1876/1885
Huwelijksakten:1801/1823, 1876/1885
Overlijdensakten:1801/1823, 1876/1885
34 films; 396 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps