Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Hasselt

Deelgemeente of dorp van Herk-de-Stad

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1886/1890
Huwelijksakten:1886/1890
Overlijdensakten:1886/1890
1 film; 147 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps