Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Laakdal

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1793/1832
Geboorteakten:1798/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1798/1900
Huwelijksbijlagen:1826/1832, 1834/1900
Overlijdensakten:1798/1900
14 films; 9.946 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps