Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802
Geboorteakten:1803/1822, 1856/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1803/1822, 1856/1900
Huwelijksbijlagen:1820/1824, 1828/1900
Overlijdensakten:1803/1822, 1856/1900
8 films; 4.659 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps