Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1881/1900
Huwelijksbijlagen:1824/1900
Overlijdensakten:1881/1900
5 films; 3.187 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps