Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1796/1900
Huwelijksbijlagen:1821/1900
Overlijdensakten:1796/1900
6 films; 6.037 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps