Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1851/1860
Geboorteakten:1822/1827, 1850/1900
Huwelijksafkondigingen:1846/1855, 1866/1883
Huwelijksakten:1822/1827, 1850/1900
Huwelijksbijlagen:1874/1875, 1887/1892, 1898/1900
Overlijdensakten:1822/1827, 1850/1900
45 films; 29.246 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps