Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1841/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1841/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1875, 1881/1900
Overlijdensakten:1841/1900
10 films; 8.044 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps