Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Ravels

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1802/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1802/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1844, 1846/1900
Overlijdensakten:1802/1900
9 films; 5.517 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps