Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1859/1900
Huwelijksafkondigingen:1859/1890
Huwelijksakten:1859/1900
Huwelijksbijlagen:1859/1900
Overlijdensakten:1859/1900
12 films; 8.867 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps