Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1822/1900
Huwelijksafkondigingen:1851/1890
Huwelijksakten:1822/1900
Huwelijksbijlagen:1831/1900
Overlijdensakten:1822/1900
12 films; 9.000 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps