Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1833/1842, 1851/1860, 1891/1900
Geboorteakten:1799/1825, 1836/1871, 1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1848, 1850/1890
Huwelijksakten:1799/1825, 1836/1900
Huwelijksbijlagen:1826/1883, 1888/1900
Overlijdensakten:1799/1825, 1836/1900
32 films; 24.607 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps