Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1891/1900
Geboorteakten:1831/1900
Huwelijksafkondigingen:1798/1890
Huwelijksakten:1831/1900
Huwelijksbijlagen:1829/1879, 1881/1900
Overlijdensakten:1831/1900
23 films; 18.532 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps