Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Lille

Aanwezige akten:Periode:
Begraven:1747/1797
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1796/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1900
Overlijdensakten:1796/1900
7 films; 4.397 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps