Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Lille

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1800/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1800/1900
Huwelijksbijlagen:1814/1900
Overlijdensakten:1800/1900
9 films; 5.811 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps