Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Lille

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1881/1890
Geboorteakten:1802/1880, 1891/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1880
Huwelijksakten:1802/1880, 1891/1900
Huwelijksbijlagen:1807/1880, 1891/1900
Overlijdensakten:1802/1880, 1891/1900
5 films; 2.952 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps