Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Hulshout

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1881/1900
Huwelijksbijlagen:1833/1900
Overlijdensakten:1881/1900
4 films; 2.201 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps