Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Hoogstraten

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1802/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1802/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1900
Overlijdensakten:1802/1900
6 films; 4.935 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Indexen:
per type akte